پست های ارسال شده در فروردین سال 1393

کمی تامل

  ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××   زاهدان و عابدانی که پیوندی با جهاد و شهادت و مبارزه ندارند، خواسته یا ناخواسته دوستدار امام غائب اند نه امام قائم...  مطلوب ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 74 بازدید